SEO BIRDLIFE

Η αποκατάσταση μη παραγωγικών εκτάσεων ελαιώνων αυξάνει τη βιοποικιλότητά τους

Η αποκατάσταση μη παραγωγικών περιοχών με ενδημικά φυτικά είδη ενισχύει την πολυπλοκότητα του τοπίου, προωθεί την ανάκτηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, και συνεισφέρει στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Η Olivares Vivos, που αναπτύχθηκε από την SEO/BirdLife, έχει πρωτοπορήσει σε ένα γεωργικό μοντέλο που ενσωματώνει απρόσκοπτα την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας με αυξημένα περιθώρια κέρδους για τους ελαιοπαραγωγούς – δύο βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας. Αυτές οι κρίσιμες πτυχές τονίζονται στην Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς, που γιορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου.

Το γεωργοπεριβαλλοντικό σύστημα που βρίσκεται στον πυρήνα της Olivares Vivos, το οποίο περιλαμβάνει συνετή και βιώσιμη διαχείριση της ποώδους κάλυψης, εγκατάσταση στοιχείων που υποστηρίζουν την πανίδα και αποκατάσταση μη παραγωγικών περιοχών, έχει αποδείξει τις δυνατότητες του γεωργικού τομέα να αντιμετωπίσει τις κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτές οι θετικές επιπτώσεις επιτυγχάνονται χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στην αποκατάσταση μη παραγωγικών εκτάσεων, οι παρεμβάσεις που καλύπτουν λιγότερο από το 1% της συνολικής έκτασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν αποδειχθεί επαρκείς για να ενισχύσουν σημαντικά την ποικιλότητα και την αφθονία της χλωρίδας και της πανίδας.

“Η αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης σε μη παραγωγικές περιοχές του ελαιώνα -όπως οι άκρες των δρόμων, τα χωράφια με άχυρα, οι ρεματιές ή τα όρια- είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Οι περιοχές αυτές λειτούργησαν ως οικολογικές ζώνες αντιστάθμισης, διατηρώντας τα βέλτιστα επίπεδα αφθονίας και ποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας εντός του ελαιώνα. Επιπλέον, φιλοξενούσαν πληθυσμούς ωφέλιμων εντόμων που έλεγχαν με φυσικό τρόπο τα παράσιτα και συνέβαλαν στην πρόληψη της απώλειας της γονιμότητας του εδάφους. Ως εκ τούτου, η συνεκτίμηση αυτών των περιοχών αντιστάθμισης είναι ζωτικής σημασίας στ

Τα πλεονεκτήματα της ασχολίασης με τη φιλική προς τη φύση γεωργία

Η επιτυχής γεωργία βασίζεται στην υγεία των αγροσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Το μοντέλο Olivares Vivos ενισχύει αυτήν τη σύνδεση για την καλλιέργεια εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (EVOO) σε ελαιώνες υψηλής ποιότητας. Αυτή η μέθοδος καλλιέργειας όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων, αλλά επηρεάζει επίσης θετικά την οικονομική κατάσταση των αγροτών, χάρη σε τρεις βασικούς παράγοντες.

Πρώτον, η ενσωμάτωση της σφραγίδας Olivares Vivos στη διεθνή αγορά αγροδιατροφικών προϊόντων και η έμφαση στη βιοποικιλότητα ως αξία της αγοράς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Η πιστοποίηση Olivares Vivos ξεχωρίζει ως η μοναδική ευρωπαϊκή πιστοποίηση που εγγυάται μια απτή και αποδεδειγμένη αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην πηγή των EVOO. Επί του παρόντος, 36 μάρκες EVOO φέρουν περήφανα αυτήν τη σφραγίδα, η οποία διακρίνεται από μια ισχυρή επιστημονική βάση.

Επιπλέον, το μοντέλο Olivares Vivos, με τη δέσμευσή του στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, οδηγεί σε σημαντική μείωση των αναγκών για γεωργικές εισροές. Μελέτες δείχνουν πιθανή εξοικονόμηση έως και 22%, παρέχοντας σημαντικό οικονομικό όφελος στους αγρότες. Επιπλέον, η ιεράρχηση πρακτικών φιλικών προς τη φύση συμβαδίζει με τους εξελισσόμενους στόχους των ευρωπαϊκώ

ν γεωργικών πολιτικών, ιδίως της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία επικεντρώνεται στους στόχους για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Πρόσφατες εξελίξεις, όπως η συμφωνία για την Πράξη Αποκατάστασης της Φύσης, υπογραμμίζουν περαιτέρω τη σημασία της αντιστροφής της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Οι χώρες είναι πλέον υποχρεωμένες να εφαρμόζουν μέτρα που ενισχύουν τα γεωργικά οικοσυστήματα. Το μοντέλο Olivares Vivos όχι μόνο ανοίγει το δρόμο για αυτόν τον μετασχηματισμό στους ελαιώνες, αλλά δημιουργεί επίσης ένα προηγούμενο για άλλες καλλιέργειες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας και καταπολεμώντας ταυτόχρονα την απώλεια της βιοποικιλότητας.

LIFE Olivares Vivos+

Από το 2015, με τη χρηματοδότηση δύο προγραμμάτων LIFE, η Olivares Vivos έχει αναπτύξει και υλοποιήσει αυτό το καινοτόμο μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας που προέκυψε από τη συνεννόηση μεταξύ αγροτών, επιστημόνων και συντηρητών. Μέσω του προγράμματος LIFE Olivares Vivos+ (2021-2026), εκτελούνται εργασίες για την επιτάχυνση της διάδοσης του μοντέλου σε όλες τις κυρίως ευρωπαϊκές περιοχές ελαιοκομίας, την επέκτασή του σε άλλα προϊόντα (όπως οι επιτραπέζιες ελιές) και τη μεταφορά του σε άλλες καλλιέργειες. Το τελευταίο επιτυγχάνεται επί του παρόντος μέσω του έργου Secanos Vivos. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εργασίες για την προσαρμογή του μοντέλου στον τομέα των ελαιοκομικών συνεταιρισμών μέσω της επιχειρησιακής ομάδας Cooperalive, ενώ μελετάται η επίδραση των ποωδών καλύψεων στους ελαιώνες μέσω της επιχειρησιακής ομάδας Coverolive.

Το πρόγραμμα LIFE Olivares Vivos+ συντονίζεται από την SEO/BirdLife, ενώ συμμετέχουν εταίροι όπως το Επαρχιακό Συμβούλιο της Jaén, το Πανεπιστήμιο της Jaén, το Πειραματικό Σταθμό Άγονων Ζωνών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ισπανίας (EEZA-CSIC), το Πανεπιστήμιο της Évora, ο γεωργικός και δασικός συνεταιρισμός DREAm-Italia, ο Αγροτικός Οργανισμός Helena και η Juan Vilar Consultores Estratégicos. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχρηματοδοτείται επίσης από την Diputación de Jaén και την Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible της Junta de Andalucía, με την οικονομική υποστήριξη της Interprofesional del Aceite de Oliva Español, της Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha και της Caja Rural de Jaén.

Menú

CONÓCENOS

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.