Η αποκατάσταση μη παραγωγικών εκτάσεων ελαιώνων αυξάνει τη βιοποικιλότητά τους

Η αποκατάσταση μη παραγωγικών περιοχών με ενδημικά φυτικά είδη ενισχύει την πολυπλοκότητα του τοπίου, προωθεί την ανάκτηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, και συνεισφέρει στη μείωση του κόστους παραγωγής. Η Olivares […]

Η αποκατάσταση μη παραγωγικών εκτάσεων ελαιώνων αυξάνει τη βιοποικιλότητά τους Read More »