Όνομα

LIFE20 NAT/ES/001487. Olivares Vivos+. Αύξηση του αντίκτυπου της Olivares Vivos στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακρωνύμιο έργου

LIFE Olivares Vivos+

Ημερομηνία έναρξης

1/09/2021

Τελικά στοιχεία

30/09/2026

Συντονιστής δικαιούχος

Sociedad Española de Omitología. SEO/BirdLife

Δικαιούχοι εταίροι

Diputación Provincial de Jaén. Universidad de Jaén. Departamento de biología animal, biología vegetal y ecología. Grupo PAIDI RNM-354. Universidad de Jaén. Departamento de organización de empresas, marketing y sociología. Grupo PAIDI SEJ-315. Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. D.R.E.AM Italia. Ellinikos Georgikos Organismos – DIMITRA. Universidad de Évora. Juan Vilar Consultores Estratégicos S.L.

Συγχρηματοδότες

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Interprofesional del aceite de oliva español. Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, SCC.

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου

7.031.291€

Συνεισφορά της ΕΕ

4.166.970€ (59,26%)

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS