A1 Επιλογή επιδεικτικών ελαιώνων

Περιγραφή

Κατά τους πρώτους μήνες του προγράμματος, επιλέχθηκαν 20 αγροκτήματα επίδειξης, τα οποία κατανέμονται σε όλο το φάσμα της κατανομής των ελαιώνων στην Ανδαλουσία. Τα κριτήρια επιλογής βασίστηκαν στην αντιπροσωπευτικότητα των διαφόρων τύπων ελαιώνων της Ανδαλουσίας όσον αφορά το μέγεθος, την πολυπλοκότητα του τοπίου και τον τύπο της εκμετάλλευσης.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

Επιλέχθηκαν είκοσι ελαιώνες επίδειξης συνολικής έκτασης 3 604 εκταρίων, οι οποίοι κατανέμονται σε έξι από τις οκτώ επαρχίες της Ανδαλουσίας: Ardachel, Siles (Jaén)- Benzalá, Torredonjimeno (Jaén)- Buenavista, Moraleda de Zafayona (Γρανάδα)- Casa del Duque, Espejo (Κόρδοβα)- Cortijo de Guadiana I -παραδοσιακή μορφολογία-, Úbeda (Jáen)-, Cortijo de Guadiana II -εντατικής μορφολογίας-, Úbeda (Jaén)- El Puerto, Pegalajar (Jaén)- Finca la Torre, Bobadilla, Antequera (Μάλαγα)- Gascón, Marchena (Σεβίλλη), La Tosquilla, Nueva Carteya (Κόρδοβα)- Llanos de Vanda, Castro del Río (Κόρδοβα)- Los Ojuelos, Marchena (Σεβίλλη)- Olivar de la Luna, Pozoblanco (Κόρδοβα)- Peña del Gallo, Puerto Serrano (Κάντιθ)- Peña del Gallo, Puerto Serrano (Κάντιθ), Piedras Cucas, Torredonjimeno (Jaén)- Quinta San José, Linares (Jaén)- Rambla Llana, Quesada (Jaén)- Rancho del Herrador, Prado del Rey (Cádiz)- Virgen de los Milagros, Mancha Real (Jaén).

A2 Μελέτη της προ-επιχειρησιακής κατάστασης ελαιώνων επίδειξης

Περιγραφή

Η δράση αυτή αξιολόγησε την αρχική κατάσταση της βιοποικιλότητας (τόσο των ειδών όσο και των λειτουργιών) στους ελαιώνες επίδειξης, πριν από την εφαρμογή δράσεων διατήρησης που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση του τοπίου και τη γεωργική διαχείριση. Ως κύριοι οικολογικοί δείκτες χρησιμοποιήθηκαν τα πτηνά, με επέκταση της ανάλυσης στη χλωρίδα (δέντρα και θάμνοι που σχηματίζουν φράχτες και χλωρίδα arvense) και στα έντομα (μυρμήγκια και έντομα επικονίασης). Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε από κοινού από το Τμήμα Οικολογίας του Πανεπιστημίου του Jaén και τον Πειραματικό Σταθμό Άγονων Ζωνών του CSIC.
Ως αποτέλεσμα αυτών των μελετών, προέκυψαν οι ακόλουθοι δείκτες:

Δείκτες ποικιλότητας ειδών και λειτουργικής ποικιλότητας για κάθε εξεταζόμενη ομάδα δεικτών (πτηνά, μυρμήγκια, επικονιαστικά έντομα, ξυλώδης βλάστηση, ποώδης βλάστηση).
Συνδυασμένοι δείκτες βιοποικιλότητας (CBI) στην προλειτουργική κατάσταση κάθε πιλοτικού ελαιώνα.
Δείκτες ποικιλότητας και συνδεσιμότητας τοπίου (LDI) στην προλειτουργική κατάσταση κάθε πιλοτικού οπωρώνα.
Δείκτης κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας (CI) (αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του DCI και του PPI).

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

Η βιοποικιλότητα μετρήθηκε στους είκοσι ελαιώνες επίδειξης και σε άλλους είκοσι που χρησίμευσαν ως σημεία ελέγχου, κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκαν διάφοροι δείκτες και βρέθηκαν 165 είδη πτηνών (πάνω από το ένα τέταρτο αυτών που απαντώνται στην Ισπανία), 58 είδη μυρμηγκιών (το ένα πέμπτο αυτών που απαντώνται στην Ιβηρική Χερσόνησο και τις Βαλεαρίδες Νήσους, συμπεριλαμβανομένου του Aphaenogaster gemella, ενός είδους που θεωρούνταν εξαφανισμένο στην Ισπανία από τη δεκαετία του 1960), 119 επικονιαστές (σε 8 από τους 40 ελαιώνες που ερευνήθηκαν), 549 ποώδη φυτά και 137 ξυλώδη φυτά (17% της αγγειώδους χλωρίδας της Ανδαλουσίας και 8% αυτής της Ιβηρικής Χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένου του Linaria qartobensis, ενός νέου είδους που ανακάλυψε η επιστήμη).

Μια πολύ σημαντική βιοποικιλότητα, η οποία, ωστόσο, αμαυρώνεται από τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των ελαιώνων, ανάλογα με τη διαχείριση της φυτοκάλυψης και τη θέση στην οποία βρίσκονται (είτε πρόκειται για ομοιογενή τοπία, όπου υπάρχουν κυρίως ελαιώνες και όχι αντισταθμιστικές εκτάσεις, είτε για ετερογενή), με αποτέλεσμα να έχει χαθεί έως και ένα στα τρία είδη μεταξύ τους.

A3 Σχεδιασμός του ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας και δημιουργία της εικόνας του έργου.

Περιγραφή

Το Σχέδιο Επικοινωνίας αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό της στρατηγικής με βάση τον στόχο του έργου, τον καθορισμό των μηνυμάτων και τον προσδιορισμό των αποδεκτών και των ακροατηρίων-στόχων. Βοηθά επίσης στον καθορισμό των γραμμών εργασίας και των δράσεων επικοινωνίας, τόσο εσωτερικά, για την ενίσχυση των εταίρων του έργου, όσο και εξωτερικά για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη μέγιστη οπτικοποίηση των δράσεων του έργου. Εξυπηρετεί επίσης τη βελτιστοποίηση των πόρων και τον προγραμματισμό όλων των εργασιών με κριτήρια αποτελεσματικότητας.

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο.

Η εταιρική εικόνα του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε ένα εγχειρίδιο εφαρμογής, ενώ καταρτίστηκε και επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου, το οποίο συνεχίζει να προσαρμόζεται με την πρόοδο του έργου, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν και να υπερβούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Για την εκτέλεσή του, οι εργασίες συντονίστηκαν με τους υπεύθυνους επικοινωνίας των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στο έργο. Ομοίως, έχουν καταρτιστεί οι πρώτες βάσεις δεδομένων δημοσιογράφων, επικοινωνιολόγων και διανομέων για την προσέγγιση του κοινού-στόχου του έργου.

A4 Σχέδια δράσης για την προώθηση της βιοποικιλότητας σε ελαιώνες επίδειξης

Περιγραφή

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της προλειτουργικής κατάστασης καθενός από τους επιδεικτικούς ελαιώνες, τα οποία προέκυψαν μέσω της δράσης Α2, καταρτίστηκαν ειδικά σχέδια δράσης στα οποία καθορίστηκαν τα διάφορα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας σε κάθε μία από τις εκμεταλλεύσεις.
Στα σχέδια για κάθε έναν από τους επιδεικτικούς ελαιώνες περιγράφηκε λεπτομερώς η προλειτουργική κατάσταση, με βάση τους δείκτες που μελετήθηκαν, καθορίστηκαν οι στόχοι παρέμβασης, περιγράφηκαν λεπτομερώς οι δράσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν, καθορίστηκε σε ποια συγκεκριμένη θέση της εκμετάλλευσης θα αναπτυχθούν (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής λεπτομερών σχεδίων), καθορίστηκε η μέτρηση κάθε δράσης (γραμμικά μέτρα φράχτη, έκταση αποκατάστασης οικοτόπων, αριθμός και διαστάσεις υδατοδεξαμενών κ.λπ.), περιγράφηκε η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. ), περιγράφηκε η μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης, καθορίστηκε συγκεκριμένος προϋπολογισμός της δράσης και καθορίστηκε χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του μέτρου.

Κατάσταση

Ολοκληρωμένο.

Τα σχέδια δράσης για τους είκοσι επιδεικτικούς ελαιώνες καταρτίστηκαν με τη συλλογή πληροφοριών κατά τη διάρκεια επισκέψεων στα αγροκτήματα, τη θεματική χαρτογράφηση και τις ορθοφωτογραφίες. Οι πληροφορίες αυτές διασταυρώθηκαν με τα αποτελέσματα της δράσης Α2 και ο σχεδιασμός των δράσεων αποκατάστασης συμφωνήθηκε με τους εταίρους UJA-E και EEZA.

Εκπονήθηκε βάση δεδομένων GIS με τις διαθέσιμες χαρτογραφικές πληροφορίες και αναπτύχθηκε μια άλλη θεματική χαρτογράφηση, ειδικά για κάθε μη παραγωγική περιοχή κάθε επιδεικτικού ελαιώνα και τις πιθανές περιοχές για δράση. Επιλέχθηκαν όλες οι πιθανές περιοχές για δράσεις αποκατάστασης και ανάκτησης της βιοποικιλότητας και καθορίστηκε ποια ή ποιες δράσεις ήταν οι πλέον κατάλληλες για κάθε μία από τις επιλεγμένες περιοχές, ανάλογα με τους διαφορετικούς στόχους διατήρησής τους. Τέλος, από όλες τις πιθανές δράσεις επιλέχθηκαν οι δράσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου LIFE.

Η προκαταρκτική πρόταση των σχεδίων διατήρησης συζητήθηκε με τους διάφορους διαχειριστές των επιδεικτικών ελαιώνων προκειμένου να εξηγηθούν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαβουλεύσεων, εκτιμήθηκε η καταλληλότητα των δράσεων από την άποψη της πιθανής παρέμβασης στις γεωργικές εργασίες και ακούστηκαν οι παρεμβάσεις που προκαλούσαν εκ των προτέρων το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους αγρότες. Οι συναντήσεις ήταν επίσης χρήσιμες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές θέσεις σημείων ενδιαφέροντος για αποκατάσταση που δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη φάση της χαρτογράφησης ή κατά τις επισκέψεις στο πεδίο, όπως σημεία υδροληψίας ή περιοχές κατάλληλες για την κατασκευή λιμνών. Οι ιδιοκτήτες παρείχαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που έκαναν στα διάφορα κτίρια και τις λίμνες άρδευσης, καθώς, ανάλογα με τη χρήση τους, μπορεί να είναι ή να μην είναι κατάλληλα για την υλοποίηση δράσεων διατήρησης.

Οι κυριότερες προσαρμογές που έγιναν μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις αφορούσαν ορισμένα από τα αρχικά σχέδια για τους δρόμους εντός των αγροκτημάτων. Αυτοί παρουσίαζαν προβλήματα παρεμβολής στη διέλευση μηχανημάτων ή στις εργασίες συγκομιδής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προγραμματισμένες δράσεις τροποποιήθηκαν ή προσαρμόστηκαν για να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτά. Προσαρμόστηκαν επίσης ορισμένες από τις προτάσεις που αφορούσαν την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης, ιδίως όταν οι δράσεις σχεδιάζονταν σε ρεματιές ή σε περιοχές με προβλήματα διάβρωσης στο εσωτερικό των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

A5 Προετοιμασία των κατασκηνώσεων εθελοντών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης.

Περιγραφή

Η δράση αυτή χρησίμευσε για την προετοιμασία του γενικού εθελοντικού προγράμματος του σχεδίου Olivares Vivos και για την ανάληψη όλων των προκαταρκτικών εργασιών που απαιτούνται για την οργάνωση και την ανάπτυξη των εθελοντικών κατασκηνώσεων που προβλέπονται στη δράση Γ9.

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου, συλλέχθηκαν πληροφορίες για την προετοιμασία των κατασκηνώσεων εθελοντών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης C9.

Εξετάστηκαν τα διαθέσιμα καταλύματα στις διάφορες περιοχές της δράσης και επιλέχθηκαν τα καταλληλότερα, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία, τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις και τη σχέση ποιότητας/τιμής. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με πολλά από αυτά τα καταλύματα προκειμένου να επιτευχθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές.

Στις περιοχές δράσης, εξετάστηκαν οι τόποι και οι δραστηριότητες ενδιαφέροντος προκειμένου να καταρτιστούν τα προγράμματα συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για τις διάφορες κατασκηνώσεις εθελοντών, κυρίως τόποι ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, τόποι φυσικού ενδιαφέροντος και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ελαιοκαλλιέργεια (μουσεία ελαιοκαλλιέργειας, ελαιοτριβεία, γευσιγνωσία EVOO).

Το γενικό πρόγραμμα εθελοντισμού ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

Στη συνέχεια, η πρώτη πρόσκληση για συμμετοχή στις κατασκηνώσεις εθελοντισμού δημοσιεύτηκε μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, της ιστοσελίδας SEO/BirdLife και μέσω των κοινωνικών δικτύων (Facebook και Twitter). Έντεκα κατασκηνώσεις εθελοντών διοργανώθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017, με συνολικά 72 θέσεις. Η πρόσκληση έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης (περισσότερες από 300 αιτήσεις) και όλες οι προσφερόμενες θέσεις καλύφθηκαν.

La Sociedad Española de Ornitología es la entidad conservacionista decana de España. Desde 1954, sigue teniendo como misión conservar la biodiversidad, con la participación e implicación de la sociedad, siempre con las aves como bandera.

SEO/BirdLife es la representante en España de BirdLife International, una federación que agrupa a las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el mundo, con representación en más de 100 países y más de 13 millones de socios.

Es el socio coordinador del LIFE Olivares Vivos+.

Menú

CONÓCENOS